Doświadczenie zawodowe

Specjalista ds. Informatyki

WinDoor Paweł Redestowicz

Okres zatrudnienia 0 – obecnie
Czas zatrudnienia: 3 lata 10 mies.

• konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego
• administracja siecią komputerową
• administracja serwerami
• administracja i konserwacja systemu ERP Hermes SQL
• administracja bazą SQL 2008
• projektowanie i edycja grafiki komputerowej
• tworzenie dokumentacji technicznej
• tworzenie sieci tele-informatycznych
• tworzenie i aktualizowanie stron internetowych
• archiwizacja danych
• sesje fotograficzne produktów + obróbka
• systemy RCP – konserwacja i zarządzanie
• systemy CCTV – zarządzanie
• EDI – administracja i nadzór nad elektroniczną wymianą dokumentów
————————————————————————————————————-
• maintenance and repair of computer equipment
• administration of computer network
• administration of servers
• administration and maintenance of the ERP system Hermes SQL
• Administration database SQL 2008
• designing and editing computer graphics
• the creation of technical documentation
• creating a network of tele-information
• creating and updating web pages
• data archivization
• photo sessions product + processing
• RCP systems – maintenance and management
• CCTV systems – management
• EDI – administration and supervision of the electronic exchange of document

Wykładowca z zakresu IT

Radomska Szkoła Wyższa

Okres zatrudnienia 07.2012 – 07.2013
Czas zatrudnienia: 1 rok 1 mies.

Prowadzenie szkoleń i wykładów z zakresu Informatyki stosowanej

Informatyk

Centrum Informatyczne Mar-Comp

Okres zatrudnienia 12.2010 – 06.2012
Czas zatrudnienia: 1 rok 7 mies.

• konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego
• administracja siecią komputerową
• tworzenie dokumentacji technicznej
• tworzenie sieci tele-informatycznych

Doradca fachowy dział komputery

Media Markt RADOM

Okres zatrudnienia 06.2008 – 08.2010
Czas zatrudnienia: 2 lata 3 mies.

• Profesjonalna obsługa klientów.
• Dbałość o poprawną ekspozycje produktów.
• Nawiązywanie długotrwałych relacji z Klientem i zapewnianie obsługi posprzedażowej.

Praktykant w referacie informatyki – ocena z praktyk : bardzo dobry

Urząd Miejski w Radomiu

Okres zatrudnienia 07.2007 – 10.2007
Czas zatrudnienia 4 mies.

• konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego
• administracja siecią komputerową
• tworzenie dokumentacji technicznej
• tworzenie sieci tele-informatycznych